Grohe Sense - Chráni nielen vašu domácnosť, ale aj peňaženky a dobré susedské vzťahy

Vedeli ste, že vytopenie je treťou najčastejšou poistnou udalosťou slovenských ale aj európskych domácností. Najviac vytopení susedov vzniká počas leta, keď sa nachádzame na dovolenkách a oddychujeme. Podľa výskumu Grohe, v kúpeľniach nastáva až 30% všetkých škôd spôsobených vodou. V Európe sa v priemere ročné výdavky na detekciu, opravy, rekonštrukciu a odstránenie škôd pohybujú okolo 2 300 EUR

Grohe prichádza s revolúciou! Grohe Sense, inteligentný systém domácnosti proti škodám spôsobením vytopením a únikom vody.

Detekcia úniku vody

Medzi najčastejšie poistné škody patrí práve vytopenie domácnosti vodou spôsobené prasknutým potrubím alebo priesakmi z skorodovaného vodovodného potrubia. Grohe Sense, inteligentný systém zameraný na detekciu unikajúcej vody a skorého varovanie na eliminovanie škôd

Detekcia rizika zamrznutia

Snímač je určený aj na prípadné vzniknuté námrazy. Automaticky upozorní, keď teplota poklesne pod 3°C, kedy začína proces mrznutia. Môže sa to stať hlavne na miestach, kde nie je dostatočné vykurovanie, ako pivnice či chaty Vďaka včasnému varovaniu budete mať dostatok času na reakciu.

Jednoduché umiestnenie

Grohe Sense môžete umiestniť v domácnosti kdekoľvek, kde by mohol nastať únik vody, námraza alebo výkyvy vlhkosti.

Pre detekciu vody ho môžete položiť pod kuchynský drez, umývadlo, ale aj vedľa práčky na podlahu. Grohe Sense je vybavený  predlžovacím adaptérom na meranie hodnôt aj v úzkych a ťažko dostupných priestoroch, ako napr. priestor pod vaňou.
Pre prípadne sledovanie možnosti námrazy a zamrznutia môžete Grohe Sense umiestniť do pivníc či menej navštevovaných miesto ako sú chaty. Vďaka pravidelným informáciam budete mať čerstvé informácie o teplote a v prípade poklesu pod 3°C môžete rýchlo zareagovať prostredníctvom aplikácie

Zisťovanie vlhkosti

Nadmerná vlhkosť vytvára vhodné prostredie pre tvorbu baktérií a rast plesní, príliš nízka vlhkosť zas spôsobuje dráždenie sliznice, suchú pokožku a zníženú imunitu. Systém Grohe Sence automaticky informuje o stave vlhkosti (vysoká alebo nízka) podľa merania hodnôt v miestnosti po dobu dlhšiu ako tri hodiny.

Grohe Sense únik vody vidí v červenom

Pulzujúcim červeným svetlom, pípaním a notifikáciou dáva systém najavo vzniknutý problém.

Grohe Sense Guard

Inštaluje sa priamo na vodovodné potrubie. Systém je nielen určený na sledovanie spotreby vody, ale aj zisťuje stav vodovodného potrubia a v prípade jeho poškodenia sa automaticky uzavrie, aby zamedzil škodám vytopením.

Grohe ONDUS

Ľahké ovládanie prostredníctvom aplikácia Grohe ONDUS, vďaka prepojeniu systémov pomocou siete LAN. Aplikácia Grohe ONDUS pravidelne monitoruje a informuje užívateľa prostredníctvom notifikácia na smartfóne alebo tablete aktuálnom stave, prípadnom nebezpečenstve alebo okamžitom uzatvorení hlavného prietoku vody v prípade poškodenia potrubia. Okrem toho prostredníctvom aplikácie môžete sledovať aj spotrebu vody v domácnosti.

Špecifikácie

 

Detekcia úniku vody

A včas vás upozorní.

AquaAlarm

Upozornenie na vzniknuté situácie prostredníctvom pulzujúceho červeného svetla, pípania a notifikácie na smartfóne.

AquaIQ

Systém umožňuje nastavenie individuálnych prahových hodnôt, takže všetky upozornenia a opatrenia sú prispôsobené na mieru vašej domácnosti.

Meranie teploty

Pravidelné hodinové meranie teploty, možnosť nastavenia prijateľného teplotného rozsahu a upozornenia na jeho prekročenia. *

LongLifeBattery

4-ročná výdrž a odolnosť batérie

Meranie vlhkosti

Denné prehľady vývoja vlhkosti v domácnosti po hodinách, možnosť nastavenia prijateľného prahu vlhkosti a upozornenia na jeho prekročenie na dlhšie ako 3 hodiny.

WaterResistant

Ochrana pred striekajúcou vodou

GROHE ONDUS

Jediná aplikácia pre prístup a riadenie všetkých prepojených produktov GROHE prostredníctvom smartfónu.